Księgowość

Liliana Kruszczeńska
p.o. główna księgowa
tel. 91 435 06 27
e-mail: lkruszczenska@zcdn.edu.pl

Monika Stugient
starsza księgowa
tel. 91 435 06 39
e-mail: mstugient@zcdn.edu.pl

Irena Stortz
starsza księgowa
tel. 91 435 06 28
e-mail: istortz@zcdn.edu.pl