Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – kwiecień 2019

2254

Opracowanie: Małgorzata Roszak – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)