Edukacja obywatelska – Zeszyt 20. Kompendium wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i technikum. Zakres podstawowy – część II

494

Opracowanie: Janusz Korzeniowski  nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej