Karty pracy z edukacji biologicznej, ekologicznej i zdrowotnej

933

Prezentowane karty pracy mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniem na II i III etapie edukacyjnym w ramach zajęć prowadzonych zdalnie lub w pracowni biologicznej. Przygotowane propozycje pozostają w związku z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego z biologii w zakresie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i biologicznej.

Opracowanie: Małgorzata Majewska