Materiały z konferencji metodycznej dla nauczycieli świetlic szkolnych i środowiskowych

756

Konferencja sierpniowa dla nauczycieli świetlic szkolnych i środowiskowych. Innowacje pedagogiczne

Opracowanie: Agnieszka Czachorowska

Projekt edukacyjno-wychowawczy z okazji obchodów Roku Ireny Sendlerowej – Kawalera Orderu Uśmiechu „Każdemu, kto tonie, należy podać rękę”

Opracowanie: Wanda Angowska oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej

Czy mogę się zapisać do świetlicy? Z doświadczeń świetlicy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Opracowanie: Bogumiła Pieciukiewicz