Nauka przedmiotów przyrodniczych oparta na doświadczeniach – interdyscyplinarność i kształcenie umiejętności kluczowych

130

Prezentacja: Nauka przedmiotów przyrodniczych oparta na doświadczeniach – interdyscyplinarność i kształcenie umiejętności kluczowych

Opracowanie: Marcin M. Chrzanowski