O trudnej sztuce pisania. Pisanie w podstawie programowej, składniki sztuki pisania, przegląd metod doskonalących umiejętność pisania

298

Opracowanie: Małgorzata Roszak – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)