ZCDN Materiały dla nauczycieli

Materiały dla nauczycieli

Relacja z konferencji poświęconej promieniotwórczości i energii jądrowej

W sobotę 17 marca nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych spotkali się w ZCDN-ie na konferencji „Promieniotwórczość i energia jądrowa w edukacji szkolnej”. To ważny a zarazem kontrowersyjny temat, jak dotąd rzadko goszczący w szkołach, obecny jedynie na obowiązkowych tematach na lekcjach chemii i fizyki w szkołach ponadpodstawowych.

Seminarium dla dyrektorów

Opracowanie: Maria Twardowska

Wolontariat szkolny – nowe wyzwania

Opracowanie: Janusz Korzeniowski
ZCDN