ZCDN Materiały dla nauczycieli Pozostałe materiały

Pozostałe materiały

Wolontariat szkolny – nowe wyzwania

Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Przyroda to również georóżnorodność

15 lutego 2017 roku grupa nauczycieli złożyła wizytę pracownikom naukowym Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego w ich nowym Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych, w którym mieszczą się różnorodne, dobrze wyposażone pracownie badawcze oraz Muzeum Geologiczne.

Prezentacje z konferencji „Wychowanie do wartości w szkole”

Wychowanie do wartości w szkole św. Jana Bosko Wychowanie w kanonie wartości montessoriańskiech w szkole Wychowanie do wartości w świetle nauczania św. Jana...

Materiały z konferencji podsumowującej projekt KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie...

KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

Pijawki. Współpraca Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

oprac. Joanna Tyczkowska. Prezentacja stanowi fragment publikacji pod red. J. Korzeniowskiego, "Szkoła w lokalnym partnerstwie społecznym"
ZCDN