ZCDN Materiały dla nauczycieli Pozostałe materiały

Pozostałe materiały

Scenariusze i karty pracy dla przedmiotu biologia opracowane we współpracy z LOP-em

Opracowanie: Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia

Awans zawodowy nauczyciela

Opracowanie: Anna Kowalczyk

Rola i zadania opiekuna stażu

Opracowanie: Anna Kowalczyk

Przykładowe wyposażenie pracowni biologicznej

Przykładowe wyposażenie pracowni biologicznej – zakres podstawowy i rozszerzony w szkole ponadpodstawowej, z możliwością wykorzystania w szkole podstawowej.

Karty pracy – biologia

Uniwersalne karty pracy do zastosowania na lekcjach biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z wykorzystaniem literatury popularnonaukowej i filmu przyrodniczego.
ZCDN