ZCDN Materiały dla nauczycieli Pozostałe materiały

Pozostałe materiały

Nauczanie doświadczalne – rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej

Konferencja „Nauczanie doświadczalne. Rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej” – zorganizowana wspólnie przez Morskie Centrum Nauki i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – pokazała, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy instytucji działających na polu oświaty. Głównym celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie: co zyskujemy, gdy nową wiedzę uczeń zdobywa poprzez samodzielne obserwacje, doświadczenia i eksperymenty?

Witryny internetowe wspomagające pracę nauczycieli techniki i wychowania komunikacyjnego

W poniższym opracowaniu zaprezentowane zostały strony internetowe, serwisy, platformy i portale edukacyjne, które zawierają zasoby wspomagające pracę nauczyciela i rozwój ucznia w zakresie techniki i wychowania komunikacyjnego.

Konstruowanie WOPFU i IPET

Opracowanie: Weronika Dwojakowska

Scenariusze i karty pracy dla przedmiotu biologia opracowane we współpracy z LOP-em

Opracowanie: Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
ZCDN