ZCDN Materiały dla nauczycieli Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Zestaw doświadczeń chemicznych zalecanych do wykonania samodzielnie przez uczniów

Proponuję Państwu zestaw doświadczeń zalecanych do wykonania samodzielnie przez uczniów lub w formie pokazu nauczycielskiego w celu pełnej realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej

Edukacja włączająca

Opracowanie: Beata Brzostek - nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego

Funkcja liniowa i wielomiany – testy

Opracowanie: Beata Misiak

Karta pracy: Dyfuzja/konwekcja

Prezentowana karty pracy dla II etapu edukacyjnego z przedmiotu chemia przygotowana została na konferencję „Nauczanie doświadczalne. Rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej”.

Przykładowe wyposażenie pracowni biologicznej

Przykładowe wyposażenie pracowni biologicznej – zakres podstawowy i rozszerzony w szkole ponadpodstawowej, z możliwością wykorzystania w szkole podstawowej.
ZCDN