ZCDN Materiały dla nauczycieli Szkoły ponadpodstawowe

Szkoły ponadpodstawowe

„Nowoczesna Szkoła” – materiały pokonferencyjne

Podczas konferencji „Nowoczesna Szkoła”, która odbyła się 11 października 2019 roku w ZCDN-ie, nauczyciele ze Szkół Leonarda Piwoni przeprowadzili warsztaty, na których zaprezentowali rozmaite sposoby rozwijania kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów oraz omówili celowość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Scenariusz lekcji matematyki na stojąco: 4 x 4

Opracowanie: Magdalena Kortas

Właściwości gleby i jej ochrona

Opracowanie: Halina Szczepaniec

Przykładowe wyposażenie pracowni biologicznej

Przykładowe wyposażenie pracowni biologicznej – zakres podstawowy i rozszerzony w szkole ponadpodstawowej, z możliwością wykorzystania w szkole podstawowej.

Karty pracy – biologia

Uniwersalne karty pracy do zastosowania na lekcjach biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z wykorzystaniem literatury popularnonaukowej i filmu przyrodniczego.
ZCDN