ZCDN Materiały dla nauczycieli Szkoły ponadpodstawowe

Szkoły ponadpodstawowe

Prokrastynacja – jak robić, żeby nie zrobić? Perspektywa ucznia i nauczyciela

Opracowanie: Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

Metody aktywizujące na języku polskim

Opracowanie: Anna Kondracka-Zielińska - nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

„Nowoczesna Szkoła” – materiały pokonferencyjne

Podczas konferencji „Nowoczesna Szkoła”, która odbyła się 11 października 2019 roku w ZCDN-ie, nauczyciele ze Szkół Leonarda Piwoni przeprowadzili warsztaty, na których zaprezentowali rozmaite sposoby rozwijania kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów oraz omówili celowość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Scenariusz lekcji matematyki na stojąco: 4 x 4

Opracowanie: Magdalena Kortas

Właściwości gleby i jej ochrona

Opracowanie: Halina Szczepaniec
ZCDN