ZCDN Materiały dla nauczycieli Wszystkie materiały

Wszystkie materiały

Witryny internetowe wspomagające pracę nauczycieli techniki i wychowania komunikacyjnego

W poniższym opracowaniu zaprezentowane zostały strony internetowe, serwisy, platformy i portale edukacyjne, które zawierają zasoby wspomagające pracę nauczyciela i rozwój ucznia w zakresie techniki i wychowania komunikacyjnego.

Witryny internetowe wspomagające pracę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W poniższym opracowaniu zaprezentowane zostały strony internetowe, serwisy, platformy i portale edukacyjne, które zawierają zasoby wspomagające pracę nauczyciela  i rozwój ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację informatyczną i kodowanie.

Zestaw doświadczeń chemicznych zalecanych do wykonania samodzielnie przez uczniów

Proponuję Państwu zestaw doświadczeń́ zalecanych do wykonania samodzielnie przez uczniów lub w formie pokazu nauczycielskiego w celu pełnej realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej

Funkcja liniowa i wielomiany – testy

Opracowanie: Beata Misiak
ZCDN