ZCDN Materiały dla nauczycieli Wszystkie materiały

Wszystkie materiały

Wolontariat szkolny – nowe wyzwania

Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Konferencje sierpniowe – język polski

Opracowanie: Anna Kondracka-Zielińska

Relacja z konferencji dla polonistów

W ramach przygotowań do wdrażania reformy oświaty 19 kwietnia odbyła się w ZCDN-ie konferencja poświęcona podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z języka polskiego.

Przyroda to również georóżnorodność

15 lutego 2017 roku grupa nauczycieli złożyła wizytę pracownikom naukowym Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego w ich nowym Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych, w którym mieszczą się różnorodne, dobrze wyposażone pracownie badawcze oraz Muzeum Geologiczne.
ZCDN