ZCDN Materiały dla nauczycieli Wszystkie materiały

Wszystkie materiały

Czytać, przeczytać, odczytać – trudna sztuka czytania.

Opracowanie – Anna Kondracka-Zielińska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego (i nie tylko)

Opracowanie – Małgorzata Roszak, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)

Błędy z języka polskiego w pracach egzaminacyjnych – ósmoklasisty, maturalnych

Opracowanie – Anna Kondracka-Zielińska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

Zestaw doświadczeń chemicznych zalecanych do wykonania samodzielnie przez uczniów

Proponuję Państwu zestaw doświadczeń zalecanych do wykonania samodzielnie przez uczniów lub w formie pokazu nauczycielskiego w celu pełnej realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej

Redagowanie listu oficjalnego na lekcjach języka polskiego

Opracowanie – Małgorzata Roszak, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoła podstawowa)
ZCDN