ZCDN Materiały dla nauczycieli Wszystkie materiały

Wszystkie materiały

Awans zawodowy nauczyciela

Opracowanie: Anna Kowalczyk

„Nowoczesna Szkoła” – materiały pokonferencyjne

Podczas konferencji „Nowoczesna Szkoła”, która odbyła się 11 października 2019 roku w ZCDN-ie, nauczyciele ze Szkół Leonarda Piwoni przeprowadzili warsztaty, na których zaprezentowali rozmaite sposoby rozwijania kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów oraz omówili celowość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Rola i zadania opiekuna stażu

Opracowanie: Anna Kowalczyk

Scenariusz lekcji matematyki na stojąco: 4 x 4

Opracowanie: Magdalena Kortas
ZCDN