ZCDN Najnowsze propozycje

Najnowsze propozycje

Warsztaty dla nauczycieli matematyki: Jak pogłębiać rozumienie matematyki? „Rozmowy o liczeniu”

Jak spowodować, by uczniowie nie tylko sprawnie liczyli, ale także prowadzili rozumowania i formułowali uzasadnienia? Jak sprawić, by robili to z przyjemnością? Jak stworzyć im takie warunki, żeby mogli przy tym jak najwięcej uczyć się od siebie nawzajem? Podczas warsztatów, które odbędą się 14 kwietnia uczestnicy poznają technikę pracy na lekcji, która może stać się odpowiedzią na te pytania

Warsztat dla nauczycieli polonistów: Najnowsze modele czytania

Jak czytać z uczniami literaturę, by wyzwolić przyjemność lektury? Jak czytać, by rozwijać umiejętność krytycznego myślenia? Jak czytać, by ocalić czytelnika i tekst? Na warsztatach, które odbędą się 14 kwietnia, zaprezentowanych zostanie kilka strategii lektury, będących pomostem między czytaniem naturalnym i spontanicznym a profesjonalnym rozwojem czytelniczych kompetencji. Zajęcia będzie prowadziła Iwona Kołodziejek, trenerka Szkoły Edukacji PAFW i UW)

Konferencja Skuteczny nauczyciel. Rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczyciela

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i dyrektorów na konferencję „Skuteczny nauczyciel. Rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczyciela”, która odbędzie się w sobotę 14 kwietnia, w godzinach 10.00–16.30.

Wykład interaktywny: Zachwycające lektury – czytanie wrażeniowe i upowszechnianie literatury dziecięcej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Swędrowską, twórczynią koncepcji czytania wrażeniowego, czyli aktywnego modelu czytania dzieciom w grupie przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które odbędzie się 6 kwietnia w godz. 14.00–19.00.

Umiejętności matematyczne w nauczaniu biologii

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematycznych w nauczaniu biologii”, podczas którego omówione zostaną takie zagadnienia, jak myślenie matematyczne i naukowe, w kontekście nowej podstawy programowej z biologii.
ZCDN