Dział Ekonomiczno-Administracyjny

Maria Biegalska
starszy referent ds. administracyjnych
tel: 91 435 06 37
e-mail: mbiegalska@zcdn.edu.pl

Krystian Dutkiewicz
specjalista ds. informatycznych — administrator sieci
tel: 91 435 06 35
e-mail: kdutkiewicz@zcdn.edu.pl

Roman Szymański
specjalista ds. infrastruktury
tel: 91 435 06 25
e-mail: rszymanski@zcdn.edu.pl