Partnerzy

W trosce o wysoką jakość oferty i świadczonych dla Państwa usług Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, których potencjał i doświadczenie wspierają doskonalenie nauczycieli w województwie zachodniopomorskim.

W tym miejscu pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim naszym partnerom za wspólnie zrealizowane przedsięwzięcia i projekty, których priorytetem była troska o najwyższą jakość edukacji.

Akademia Morska w Szczecinie

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja Centrum Solidarności

Fundacja Feminoteka

Fundacja Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie

Funmedia Sp. z o. o.

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Zespół ds. EWD

Instytut Pamięci Narodowej. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Szczecinie

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

Koło Pomocy Dzieciom z ADHD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Liga Ochrony Przyrody. Okręg w Szczecinie

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.

Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych

Opera na Zamku w Szczecinie

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach przy Nadleśnictwie Kliniska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy ZUT w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Polskie Towarzystwo Autobiograficzne

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim

ProgMan S.A.

Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio”

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Stowarzyszenie Pomorskie Towarzystwo Nurokognitywistyczne

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie

Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Szczecinie

Towarzystwo Wpierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu

Uniwersytet Szczeciński

Urząd Miasta i Gminy Choszczno

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Zachodniopomorskie Forum Doradztwa Kariery

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Współpraca w ramach Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek

Akademia Morska w Szczecinie – Biblioteka Główna

Akademia Sztuki – Mediateka

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Pomorski Uniwersytet Medyczny – Biblioteka Główna