Nowa kultura szkoły

830

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współpracy przy redagowaniu numeru, który będzie zatytułowany NOWA KULTRA SZKOŁY. Ten temat ma swoją genezę w obserwacji rzeczywistości, która podpowiada, że szkoła jest soczewką zmian społecznych. Z takiego punktu widzenia na kulturę szkoły składa się wszystko to, co dotyczy jej funkcjonowania: ludzie, miejsca, praktyki, programy nauczania, zagadnienia podejmowane na lekcjach, warunki pracy nauczycieli etc.

Jak twierdzą współcześni teoretycy pedagogiki – między innymi prof. Maria Czerepaniak-Walczak z Uniwersytetu Szczecińskiego – tak rozumiana kultura szkoły stanowi wyraz reakcji na wszelkie ewolucje i rewolucje (kulturowe, technologiczne, polityczne), których doświadczamy. Dzisiaj coraz częściej mówimy o „nowej kulturze szkoły” – czyli do tej pory nieznanych warunkach funkcjonowania edukacji w nowoczesnym świecie. Chcielibyśmy zatem poprosić Państwa o napisanie tekstów – przede wszystkim związanych z Waszymi codziennymi doświadczeniami – dotyczących kształtowania kultury szkoły. Interesują nas w związku z tym takie tematy, jak:

  1. Kultura szkoły wobec tradycji lokalnej, regionalnej i narodowej.
  2. Proces nauczania – uczenia się a przemiany nowoczesnego świata.
  3. Struktura szkoły: relacje nauczyciel – uczeń – rodzic.
  4. Środowisko lokalne jako część kultury szkoły.
  5. Nowoczesne technologie a rola nauczyciela w edukacji.

To oczywiście tylko propozycje tematów – można prezentować swoje pomysły na artykuły. Gotowe teksty prosimy nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 10 czerwca 2020 roku. W razie chęci współpracy bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)