Teorie wychowania – napisz artykuł do nowego numeru „Refleksji”!

126

Chcielibyśmy poprosić Państwa o napisanie tekstów – przede wszystkim takich, które będą przybliżały Wasze podejście do wszelkich teorii wychowania (zarówno klasycznych, jak i współczesnych, a nawet – alternatywnych). Proponujemy takie tematy, jak:
1) Moje metody pracy wychowawczo-dydaktycznej. Doświadczenia, problemy, porady.
2) Współczesne teorie wychowania a praktyka pedagogiczna w szkole.
3) „Teoria” czy „teorie”? Nowatorskie i alternatywne nurty pedagogiki w XXI wieku.

Można także zaproponować swój temat – niezależny od powyższych propozycji. Gotowe artykuły prosimy nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 15 listopada 2020 roku. W razie chęci współpracy będziemy wdzięczni za wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)