Relacja z konferencji: Młody człowiek jako aktor, uczestnik i realizator kariery. Szkoła zawodowa – mój wybór

948
30 listopada w ZCDN-ie odbyła się konferencja dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących poradnictwo zawodowe w szkołach i placówkach oświatowych.

Od planowania do konstruowania kariery – cóż to dzisiaj znaczy? Dawniej jechaliśmy pociągiem prosto do wybranego celu po wyznaczonym torze. Dzisiaj konstruowanie kariery to jazda samochodem terenowym po trasie, którą sami sobie wyznaczymy. Młody człowiek to scenarzysta, reżyser, aktor, uczestnik i realizator. Kim więc jest doradca zawodowy, pedagog, jaką rolę pełni w scenariuszu napisanym przez ucznia? Na te i inne pytania uczestnikom konferencji odpowiedzi udzielili dr Henryk Jarosiewicz, prezes Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery, oraz Bartosz Stolarczuk, dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie.

Konferencji towarzyszyły warsztaty prowadzone przez dra Jarosiewicza Trafność decyzji zawodowych ocenianych za pomocą BBT: Obrazkowy Test Zawodów Martina Achtnicha. Uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności podnoszące ich kompetencje w pracy z uczniem oraz uzyskali dostęp do Internetowego Systemu Diagnozy Skłonności Zawodowych.