Siedemdziesiąt lat literatury na Pomorzu Zachodnim

1487
W tym roku obchodzono w województwie zachodniopomorskim wiele okrągłych jubileuszy, między innymi siedemdziesięciolecie Polskiego Radia Szczecin oraz trzydziestolecie szczecińskiej polonistyki. Z tymi, a także z innymi rocznicami było pośrednio związane sympozjum pod nazwą ,,Literatura na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–2015. Książki siedemdziesięciolecia”, zorganizowane 8 grudnia 2015 roku przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W sympozjum wzięli udział badacze literatury, mediów i historii.

Idea sympozjum opierała się na założeniu, że kanon literatury Pomorza Zachodniego wymaga rekonstrukcji i odświeżenia. Podczas konferencji wygłoszono szereg referatów, których tematyka została dobrana według klucza genologii współczesnego piśmiennictwa. W pierwszej części teksty prezentowali: Bogdan Balicki (Reportaż), Paweł Wolski (Książka dla młodzieży), Sławomir Iwasiów (Esej literacki) i Joanna Bierejszyk-Kubiak (Tomik poetycki). W drugiej części referowali kolejno: Piotr Krupiński (Tom krytycznoliteracki), Eryk Krasucki (Powieść), Magdalena Krause (Dramat) oraz Jerzy Madejski (Pamiętnik).

Podczas sympozjum badacze dyskutowali na temat współczesnej literatury w Szczecinie i okolicach, a także rozważali status i kondycję literaturoznawstwa w regionie. Pokłosiem sympozjum ma być książka zawierająca profesjonalne omówienia kanonicznych pozycji literatury Pomorza Zachodniego.