Ferie w ZCDN-ie (Oddziały Zamiejscowe)

Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jestem przekonana, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie.

Zachęcam również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. Może uda się sięgnąć po pozycję, na którą w natłoku codziennych obowiązków nie ma zazwyczaj czasu. Wszak warto pamiętać, że czytający nauczyciel to zawsze jeszcze lepszy nauczyciel.

Ufam, że czas ferii, również spędzony wspólnie z nami, będzie dla Państwa owocny i pozwoli z nową energią wejść w II semestr roku szkolnego 2017/2018.

Z poważaniem

Urszula Pańka
dyrektorka
Zachodniopomorskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

Myślibórz

Zakres: Nowa podstawa programowa edukacji informatycznej i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. Rozwiązywanie sytuacji problemowych wymagających myślenia komputacyjnego oraz programowanie działań na I etapie edukacyjnym. Narzędzia i aplikacje wspomagające programowanie. Podstawy programowania w środowiskach Baltie i duMATRIX. Wykorzystanie środowisk programistycznych ScratchJunior i Scratch 2.0 do realizacji zapisów nowej podstawy programowej edukacji informatycznej w klasach I–III szkoły podstawowej

Termin szkolenia: 15 stycznia 2018 roku (godz. 10.00–14.00), Myślibórz Szkolenie zostało odwołane

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadzący: Waldemar Zaborski

Forma bezpłatna

Zakres: Definicje i rodzaje myślenia. Myślenie a inteligencja. Rodzaje inteligencji. Budowa i funkcjonowanie mózgu. Różnorodność sposobów uczenia się. Analiza zapisów nowej podstawy programowej w zakresie rozwoju kompetencji poznawczych uczniów. Techniki i metody kształcenia myślenia twórczego i krytycznego. Rozwiązywanie problemów i rozumowanie naukowe. Przedmiotowe zadania i ćwiczenia rozwijające wybrane formy samodzielnego myślenia. Zastosowanie aktywizujących technik i metod nauczania w kształceniu samodzielnego myślenia. Tworzenie „kreatorskich” i „OK-ejowych” scenariuszy lekcji

Termin szkolenia: 17 stycznia 2018 roku (godz. 10.00–14.30), Myślibórz

Liczba godzin: 6 godzin

Prowadzący: Zdzisław Nowak

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/123

Zakres: Rodzaje i strategie działań wychowawczo-profilaktycznych służących zapobieganiu przemocy. Sposoby na trudne zachowania uczniów. Przeciwdziałanie przemocy w szkole/placówce. Efektywna profilaktyka przemocy rówieśniczej. Praca z ofiarami, świadkami i sprawcami przemocy – podstawy pracy wychowawczo-profilaktycznej z klasą/grupą

Termin szkolenia:
część I – 23 stycznia 2018 roku (godz. 10.00-14.00)
część II – 24 stycznia 2018 roku (godz. 10.00-14.00)

Liczba godzin: 10 godzin

Prowadzący: Mirosław Krężel

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/B/30/1

Świnoujście

Zakres: Rodzaje i strategie działań wychowawczo-profilaktycznych służących zapobieganiu przemocy. Sposoby na trudne zachowania uczniów. Przeciwdziałanie przemocy w szkole/placówce. Efektywna profilaktyka przemocy rówieśniczej. Praca z ofiarami, świadkami i sprawcami przemocy – podstawy pracy wychowawczo-profilaktycznej z klasą/grupą

Termin szkolenia:
cześć I: 16 stycznia 2018 roku, godz. 10.00–14.00
cześć II: 17 stycznia 2018 roku, godz. 10.00–14.00

Liczba godzin: 10 godzin

Prowadzący: Mirosław Krężel

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/B/30

Gryfice

Zakres: Praktyczne rozwiązania jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Rodzaje i funkcje trudnych zachowań.

Termin szkolenia: 22 stycznia, godz. 10.30–13.45

Liczba godzin: 4

Prowadząca: Weronika Dwojakowska

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/B/28/1.

ZCDN