Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

134

Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej składa się z następujących elementów:

 

  • Szkolenie dla nauczyciela w wymiarze 14 godzin dydaktycznych.
  • Teczka z materiałami do prowadzenia zajęć (11 zeszytów).
  • Naklejki dla uczniów, plakat do powieszenia w szkole z informacją o realizacji programu.
  • Dostęp do serwera z dodatkowymi materiałami do wykorzystania.

Na podstawie materiałów nauczyciel może prowadzić zajęcia w następnych latach z kolejnymi grupami dzieci.

Szkolenie certyfikowane „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”
Zakres: Rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych. Założenia psychologii pozytywnej Martina E.P. Seligmana. Rozwijanie w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.
Odpłatność: 400 zł
Termin:
Szkolenie, obejmujące 14 godzin dydaktycznych, odbędzie się w dniach:
31 maja, w godz. 14.00–19.00,
1 czerwca, w godz. 10.00–15.45
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 121
Prowadząca: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska – magister nauk o rodzinie, pedagogiki i psychologii, doświadczona wykładowczyni i trenerka Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie pedagogiki, psychologii, wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego, profilaktyki zachowań ryzykownych, umiejętności psychospołecznych, oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych i promocji zdrowia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia II/A/29.