Dydaktyka matematyki – napisz tekst do najnowszych „Refleksji”!

330

Kolejny numer „Refleksji” postanowiliśmy poświecić jednemu z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym – rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów. Chcielibyśmy, wspólnie z Państwem, zastanowić się, jakie teorie i praktyki nauczania matematyki są najchętniej stosowane w szkole na wszystkich etapach edukacji. Zapraszamy do współpracy nauczycieli zainteresowanych tą tematyką, zwłaszcza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki oraz innych przedmiotów ścisłych.

Dydaktyka matematyki się zmienia, to jest dla nas oczywiste, ponieważ tego wymaga szybki rozwój współczesnego świata. Czy „Królowa Nauk” za tym postępem nadąża? A może jest katalizatorem postępu technologicznego? Jaka jest w związku z tym rola współczesnego nauczyciela matematyki? Jakie trudności i wyzwania napotyka? Jakimi metodami pracuje z uczniem? I jak powinien zadbać o doskonalenie własnych umiejętności dydaktyczno-metodycznych?

Poniżej proponujemy kilka przykładowych zagadnień do rozwinięcia w artykułach:

  1. Pomiędzy teorią a praktyką. Dydaktyka matematyki a nauczanie matematyki w szkole.
  2. Najnowsze tendencje w nauczaniu matematyki: metody, narzędzia, praktyki.
  3. Dydaktyka matematyki a informatyka i technologie informacyjne.
  4. Trudności z nauczaniem matematyki (i jak sobie z nimi radzić).
  5. Matematyczne uniwersum: przykłady zadań, łamigłówek, zabaw logicznych.
  6. Zabawy matematyczne.

Powyższe tematy nie wyczerpują pojemności tematu przewodniego numeru, można zaproponować swój temat, pomysł na artykuł, jak również przesłać do wglądu redakcji gotowy tekst.

Termin nadsyłania tekstów: do 12 stycznia 2020 roku.
Osoby zainteresowane współpracą z nami prosimy o wcześniejszy kontakt na adres e-mail: refleksje@zcdn.edu.pl.