Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

243

W pierwszej części kursu prezentowane będą podstawy prawne organizowania wycieczek szkolnych i baza turystyczno-edukacyjna. Następnie omówione zostaną zadania oraz obowiązki kierownika i opiekunów wycieczek, a także zasady planowania i realizowania wycieczek. W drugiej części zaprezentowane zostaną zasady BHP, z uwzględnieniem specyfiki wycieczek, oraz przećwiczone zostaną praktycznie metody udzielania pierwszej pomocy.

Kurs: Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych
Zakres: Krajoznawstwo i turystyka szkolna jako ważne elementy szkolnej edukacji. Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych. Wycieczki szkolne w nowej podstawie programowej. Planowanie i realizacja wycieczek szkolnych. Baza turystyczna i edukacyjna. Ochrona zdrowia i życia uczestników wycieczek szkolnych. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach podczas wycieczek.
Termin: 16 listopada, godz. 10.00–15.00
Prowadzący: Zdzisław Nowak, Maria Flisznik, Tadeusz Twardowski
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 121
Odpłatność: 60 zł

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/3.