Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego

145

Zajęcia podzielono na dwie części: w części teoretycznej uczestnicy przypomną sobie metody pracy na lekcjach (podające, problemowe, praktyczne, waloryzacyjne), a także wybrane metody aktywizujące. W części praktycznej uczestnicy będą pracować w grupach proponowanymi metodami, projektując ćwiczenia do lekcji językowych i literackich z wykorzystaniem takich metod, jak: Bliźniaki, RAFT, Drzewo rodu słowa, Wędrówki po rozdziałach, Tablica pytań.

Szkolenie: Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego
Zakres: Metody pracy na lekcjach języka polskiego z uwzględnieniem TIK-u. Przegląd wybranych metod aktywizujących. Przykłady ćwiczeń
Termin: 2 kwietnia 2019, godz. 14.00–18.00
Prowadząca: dr Anna Kondracka-Zielińska
Miejsce:
Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach
ul. Koszarowa 12
Szkolenie bezpłatne

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/D/10.

Bezpośredni link do szkolenia: Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego