Pięknych, radosnych, rodzinnych świąt Wielkiejnocy!

145

Zdrowych, pogodnych świąt Wielkiejnocy, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością
życzy
Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
wraz ze współpracownikami i współpracowniczkami