Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Profilaktyka selektywna (szkolenie odwołane)

180

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Profilaktyka selektywna

Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia systemowego podejścia do przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i przemocowym wśród uczniów. Następnie zostaną omówione standardy konstruktywnego środowiska wychowawczego: poczucie bezpieczeństwa, system norm efektywnie regulujących funkcjonowanie członków społeczności klasowej, otwarta komunikacja. Warsztatowa część szkolenia będzie dotyczyć: zawierania kontraktu antyprzemocowego z uczniami („wrzuć strach do kapelusza”, „oczekiwania i normy dotyczące zachowań”, „oczekiwania i normy w relacjach nauczyciel – klasa”, „dopracowanie kontraktu”, „jak będziemy postępować w przypadku łamania zasad”) oraz sposobom interwencji w wypadku wystąpienia zachowań agresywnych i przemocowych wśród uczniów, przy wykorzystaniu mediacji, matody „Bez Obwiniania” (w modyfikacji Marka Grondasa) i techniki „Foggingu” Kena Rigby’ego

Zakres: Podejmowanie działań systemowych, mających na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocowym wśród uczniów. Standardy konstruktywnego środowiska wychowawczego. Budowanie społeczności klasowej. Zawieranie kontraktu antyprzemocowego. Sposoby interwencji w wypadku wystąpienia zachowań agresywnych i przemocowych wśród uczniów. Mediacje, metoda „Bez Obwiniania” (w modyfikacji Marka Grondasa) i technika „Foggingu” Kena Rigby’ego
Termin:         18 czerwca, godz. 15.00–19.00
Miejsce:         Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, sala 121
Prowadzący: Mirosław Krężel
Symbol:         III/B/4
Szkolenie bezpłatne