Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli doradców zawodowych

227

Podczas spotkania omówione zostaną metody i narzędzia pracy szkolnego doradcy zawodowego, wykorzystywane w trakcie prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych. Uczestnicy wybiorą konkretne metody pracy i wypracują scenariusze zajęć do prowadzenia spotkań indywidualnych z uczniami (praca w grupach). Na zakończenie zaproponowane zostaną zagadnienia do omówienia podczas kolejnych spotkań w ramach Sieci.

Szkolenie: Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli doradców zawodowych
Zakres: Metody i narzędzia pracy szkolnego doradcy zawodowego, wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w klasach 7 i 8. Scenariusze zajęć indywidualnych dla uczniów klas 7 i 8.
Termin: 10 września, godz. 15.00–19.00
Prowadząca: Agnieszka Kacała
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/6.