Wakacje w ZCDN-ie

W latach ubiegłych dużym zainteresowaniem cieszyły się formy doskonalenia realizowane w czasie ferii zimowych. Również ubiegłoroczna oferta warsztatów odbywających się w pierwszym tygodniu wakacji spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Dlatego ponownie w tym roku mam przyjemność zaprosić Państwa, przed czasem wypoczynku, na szkolenia, które wybraliśmy tak, by stanowiły dla Państwa wytchnienie po intensywnym zakończeniu pracy dydaktycznej i jednocześnie inspirację do działań w przyszłym roku szkolnym.

Urszula Pańka
dyrektorka
Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Oferta form doskonalenia realizowanych w okresie od 26 czerwca do 11 lipca 2017 roku

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

26.06.17

Tematyka: Motywowanie ucznia do pracy nad lekturą szkolną na przykładzie wybranych pozycji z kanonu szkoły ponadgimnazjalnej („Dziady cz. 3”, „Lalka”, „Wesele”, „Ferdydurke”). Nastolatek jako czytelnik , lektury obowiązujące na III i IV etapie edukacyjnym.

Termin szkolenia: 26.06.17. godz. 10.00−12.30, sala 119 (I piętro)

Prowadząca: Anna Kondracka-Zielińska

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/58.

27.06.17

Tematyka: Metody aktywizujące na zajęciach języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. Wykorzystanie kart obrazkowych, tablicy interaktywnej, elementów dramy oraz zabaw integracyjnych do nauki języka obcego. Budowanie warsztatu pracy nauczyciela anglisty

Termin szkolenia: 27.06.17 (godz. 15.00−18.00), sala 119 (I piętro)

Prowadząca: Mateusz Figiel

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

 

 

Termin szkolenia: 27.06.17 (godz. 10.00−14.00), sala 120 (I piętro)

Prowadząca: Regina Czekała

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/88.

 

 

28.06.17

Tematyka: Objawy ADHD bezpośrednio utrudniające dziecku funkcjonowanie w szkole. Narzędzia i metody ułatwiające zapanowanie nad objawami ADHD

Termin szkolenia: 28.06.17 (godz. 15.00−19.00), sala 120 (I piętro)

Prowadzące: Tamara Olszewska, Joanna Rysz

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

Tematyka: Prawidłowości psychologiczne na co dzień – reguły dobrego życia. Osobowości nauczycieli w aspekcie psychologicznym. Budowanie autorytetu nauczyciela. Blaski i cienie samooceny. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Kształtowanie własnego wizerunku. Atrakcyjność interpersonalna. Kształtowanie i zmiana postaw. Mechanizmy obronne. Teorie motywacji. Teoria społecznego uczenia się. Strategie wzmacniania pozytywnych zachowań uczniów. Teoria atrybucji. Współpraca a rywalizacja. Zasady nagradzania i karania

Termin szkolenia: 28.06.17 (godz. 10.00−15.00), sala 119 (I piętro)

Prowadzący: Janusz Korzeniowski

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/D/5.

 

29.06.17

Tematyka: Zmiana parametrów i optymalizacja cyfrowych zdjęć. Podstawy obsługi programów do przeglądania i edycji grafiki rastrowej. Zastosowanie darmowego programu Gimp do obróbki graficznego materiału cyfrowego

Termin szkolenia: 29.06.17 (godz. 10.00−14.00), sala 107 (I piętro)

Prowadzący: Krzysztof Koroński

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

Tematyka: Złożoność świata mikrofauny. Znaczenie małych organizmów w ekosystemach. Mikroskopowe obserwacje małych organizmów glebowych i żyjących w środowisku wodnym. Projektowanie lekcji badawczych na wszystkich etapach kształcenia

Termin szkolenia: 29.06.17 (godz. 10.00−15.30), Wydział Biologii US

Prowadzący: Zdzisław Nowak

Odpłatność: 50 zł

UWAGA: Szkolenie zostało odwołane z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń

30.06.17

Tematyka: Krajoznawstwo i turystyka szkolna jako ważne elementy szkolnej edukacji. Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych. Wycieczki szkolne w nowej podstawie programowej. Planowanie i realizacja wycieczek szkolnych. Baza turystyczna i edukacyjna dla wycieczek szkolnych. Ochrona zdrowia i życia uczestników wycieczek szkolnych. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach podczas wycieczek

Termin szkolenia: 30.06.17 (godz. 10.00−15.00), sala 121 (I piętro)

Prowadzący: Zdzisław Nowak

Odpłatność: 60 zł

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/4.

01.07.17

Termin szkolenia: 01.07.17 (godz. 9.00−15.30), sala 119 (I piętro)

Prowadzący: Eliza Solibieda

Odpłatność: 80 zł

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/B/47.

Tematyka: Formy motywacji właściwe do stosowania w przypadku dzieci z ADHD. Systemy motywacje nauczyciela, ucznia, rodzica/opiekuna

Termin szkolenia: 01.07.17 (godz. 10.00−14.00), sala 120 (I piętro)

Prowadzący: Tamara Olszewska, Joanna Rysz

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/B/16.

03.07.17

Tematyka: Jak zjednać sobie ludzi? Uniwersalne sposoby zwiększenia swojej atrakcyjności. Efekt „pierwszego wrażenia”. Mowa ciała. Dress code

Termin szkolenia: 03.07.17 (godz. 10.00−14.00), sala 119 (I piętro)

Prowadzący: Ewa Jaklewicz-Walewicz

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta. 

Tematyka: 

  • Podstawowe wiadomości z budowy mózgu
  • Etapy procesu zapamiętywania i czynniki wpływające na utrwalenie wiedzy
  • Rodzaje uczenia się
  • Wizualizacja wiedzy
  • Efekt początku i końca, planowanie lekcji
  • Rozpoznanie dominacji sensorycznych u ucznia i u nauczyciela
  • Rozpoznanie dominacji półkulowej u ucznia i nauczyciela
  • Postawy życiowe, czyli o wygrywaniu i przegrywaniu
  • Efekt Pigmaliona i Golumna ,a efektywność nauki

Termin szkolenia: 03.07.17 (godz. 09.00−14.00), sala 120 (I piętro)

Prowadzący: Monika Schab

Odpłatność: 60 zł

UWAGA: Szkolenie w dniu 03.07.2017 zostało odwołane z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń. 

04.07.17

Tematyka: Zachowania asertywne, uległe, agresywne. Pozytywne mówienie i myślenie o sobie. Mówienie i myślenie o swoich wadach. Przyznawanie się do błędów i przepraszanie. Wyrażanie uczuć, jakie żywimy do innych

Termin szkolenia: 04.07.17 (godz. 10.00−14.00), sala 119 (I piętro)

Prowadzący: Ewa Jaklewicz-Walewicz

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/D/15.

Tematyka: Zasady wprowadzania małych dzieci w świat nauki i przyrody. Metodyczne wskazówki i materiały dydaktyczne do prowadzenia eksperymentalnych zajęć przyrodniczych. Przykładowe doświadczenia i obserwacje z zakresu przyrodoznawstwa prowadzone w placówce i w terenie (w otoczeniu placówki). Wyposażenie (sprzęt i materiały) dla małych odkrywców

Termin szkolenia: 04.07.17 (godz. 10.00−15.00), sala 121 (I piętro)

Prowadzący: Zdzisław Nowak

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/18.

Termin szkolenia: 04.07.17 (godz. 10.00−14.00), sala 120 (I piętro)

Koordynatorka: Regina Czekała

Odpłatność: 50 zł

UWAGA: Szkolenie zostało odwołane. 

05.07.17

Tematyka: Omówienie działań prowadzonych przez NBP w zakresie edukacji ekonomicznej, zasady aplikowania o środki Narodowego Banku Polskiego na realizacje projektów z zakresu edukacji ekonomicznej, omówienie funkcjonalności generatora wniosków NBP, zajęcia praktyczne z przygotowania wniosku w generatorze.

Termin szkolenia: 05.07.17 (godz. 10.00−15.00), sala 107 (I piętro)

Prowadzący: Katarzyna Zwarzany, pracowniczka Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie, zajmująca się obsługą wniosków.

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/90

06.07.17

Tematyka: Podstawowe pojęcia związane z logorytmiką. Zastosowanie w praktyce różnego rodzaju ćwiczeń, m.in. ruchowych, ruchowo-rytmicznych, fonacyjnych. Możliwości wynikające z wykorzystania ruchu, muzyki i ćwiczeń wokalnych w pracy z dziećmi wymagającymi terapii. Ćwiczenia prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek w oparciu o pracę z piosenką. Relaksacja – czynna czy bierna?

Termin szkolenia: 06.07.17 (godz. 09.00−13.00), sala konferencyjna

Odpłatność: 50 zł

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/B/31.

Tematyka: Podstawowe pojęcia związane z logorytmiką. Zastosowanie w praktyce różnego rodzaju ćwiczeń, m.in. ruchowych, ruchowo-rytmicznych, fonacyjnych. Możliwości wynikające z wykorzystania ruchu, muzyki i ćwiczeń wokalnych w pracy z dziećmi wymagającymi terapii. Ćwiczenia prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek w oparciu o pracę z piosenką. Relaksacja – czynna czy bierna?

Termin szkolenia: 06.07.17 (godz. 13:30−17.30), sala konferencyjna

Odpłatność: 50 zł

UWAGA: Szkolenie zostało odwołane. 

07.07.17

Tematyka: Omówienie działań prowadzonych przez NBP w zakresie edukacji ekonomicznej, zasady aplikowania o środki Narodowego Banku Polskiego na realizacje projektów z zakresu edukacji ekonomicznej, omówienie funkcjonalności generatora wniosków NBP, zajęcia praktyczne z przygotowania wniosku w generatorze.

Termin szkolenia: 07.07.17 (godz. 10.00−15.00), sala 107 (I piętro)

Prowadzący: Katarzyna Zwarzany, pracowniczka Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie, zajmująca się obsługą wniosków.

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

08.07.17

Termin szkolenia: 08.07.17 (godz. 10.00−15.00), sala 120 (I piętro)

Odpłatność: 60 zł

Uwaga: Szkolenie zostało odwołane. 

10.07.17

Tematyka: Trudne zachowania uczniów i rodziców w rozmowach z nauczycielem. Tzw. pułapki trudnych zachowań. Praktyczne umiejętności w zakresie rozmów z uczniami i rodzicami

Termin szkolenia: 10.07.17 (godz. 10.00−14.00), sala 119 (I piętro)

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta. 

11.07.17

Tematyka: Występowanie lęku i strachu u dziecka – wskaźniki stanu normalnego versus symptomy zaburzenia. Sytuacje trudne a reakcje niepokoju. Zaburzenia lękowe – fobie (w tym tzw. „fobia szkolna”), lęk separacyjny, zespół stresu pourazowego. Uwarunkowania zaburzeń lękowych, objawy, sposoby radzenia sobie.

Termin szkolenia: 11.07.17 (godz. 10.00−15.00), sala 121 (I piętro)

Odpłatność: 60 zł

Uwaga: Zajęcia zostały odwołane z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń

ZCDN