HARMONOGRAM SZKOLEŃ Z PRZYGOTOWANIA DO WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z języka angielskiego 
Prowadzący: Sławomir Baranowski
Miejsca i terminy:

 • OZ ZCDN ŚwinoujścieIII/C/73/2
  17.03.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Gryfice – III/C/73/3
  24.03.2017, godz. 15:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z edukacji wczesnoszkolnej
Prowadzący: Maria Twardowska
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/11
  30.03.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Myślibórz – VII/11/1 (Rejestracja zamknięta)
  21.04.2017, godz. 14:00
 • OZ ZCDN Gryfice – VII/11/2
  19.05.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Świnoujście – VII/11/3
  20.05.2017, godz. 10:00

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z edukacji wczesnoszkolnej. Dzień z Moje Bambino – warsztaty z plastyki, matematyki i kodowania
Prowadzący: M. Twardowska, U. Krakowska; A. Skorodzień
Miejsce i termin:

 • ZCDN Szczecin – III/C/75 (Rejestracja zamknięta)
  22.04.2017, godz. 11:00

Tytuł: Nowa podstawa programowa – nowa szkoła podstawowa – nowy cykl publikacji dla klas 1-3 Szkolna Trampolina
Prowadząca: E. Mrówka
Miejsce i termin:

 • ZCDN Szczecin – VII/47
  22.05.2017, godz. 15.30–18.00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z wychowania przedszkolnego
Prowadzący: Maria Twardowska, Renata Wiśniewska
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/14 (Rejestracja zamknięta)
  05.05.2017, godz. 16:00
 • OZ ZCDN Myślibórz – VII/14/1
  21.04.2017, godz. 16:00
 • OZ ZCDN Gryfice – VII/14/2
  19.05.2017, godz. 17:00
 • OZ ZCDN Świnoujście – VII/14/3
  20.05.2017, godz. 12:30

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z historii i WOS-u. Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania.
Prowadzący: Janusz Korzeniowski, Anna Kowalczyk
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/15
  08.04.2017, godz. 10:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z matematyki.

Prowadzący: Grażyna Kowalewska
Miejsce i termin:

 • ZCDN Szczecin – VII/16
  25.04.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Myślibórz – VII/16/1
  10.05.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Gryfice – VII/16/2
  17.05.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Świnoujście – VII/16/3
  20.05.2017, godz. 10:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z informatyki.
Prowadzący: Krzysztof Koroński
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/17
  20.05.2017, godz. 10:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z języka polskiego.
Prowadzący: Anna Kondracka-Zielińska
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/18 (Rejestracja zamknięta)
  19.04.2017, godz. 16:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej w kształceniu specjalnym.

Prowadzący: Mirosław Krężel
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/19
  26.04.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Świnoujście – VII/19/1
  24.04.2017, godz. 15:00
 • ZCDN Szczecin – VII/19
  26.04.2017, godz. 15:00
 • ZCDN Szczecin – VII/19
  26.04.2017, godz. 15:00
 • ZCDN Szczecin – VII/19
  26.04.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Myślibórz – VII/19/2
  10.05.2017, godz. 15:00

  Tytuł: Analiza nowej podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  Prowadząca: Lidia Klaro-Celej
  Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/19/3
  29.05.2017

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z plastyki.
Prowadzący: Waldemar Zaborski
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/20
  19.05.2017, godz. 15:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z techniki
Prowadzący: Waldemar Zaborski
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/21
  21.04.2017, godz. 15:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z fizyki
Prowadzący: Zdzisław Nowak
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/22
  22.04.2017, godz. 09:30
 • OZ ZCDN Myślibórz – VII/34
  19.05.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Świnoujście – VII/37
  25.05.2017, godz. 16:00
 • OZ ZCDN Gryfice – VII/40
  02.06.2017, godz. 15:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z biologii
Prowadzący: Małgorzata Majewska
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/23
  22.04.2017, godz. 12:00
 • OZ ZCDN Myślibórz – VII/35
  19.05.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Świnoujście – VII/38
  25.05.2017, godz. 16:00
 • OZ ZCDN Gryfice – VII/41
  02.06.2017, godz. 15:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z chemii
Prowadzący: Halina Szczepaniec
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/24
  22.04.2017, godz. 09:30

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z przyrody
Prowadzący: Zdzisław Nowak
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/25
  06.05.2017, godz. 09:30
 • OZ ZCDN Myślibórz – VII/36
  19.05.2017, godz. 16:30
 • OZ ZCDN Świnoujście – VII/39
  25.05.2017, godz. 17:30
 • OZ ZCDN Gryfice – VII/42
  02.06.2017, godz. 16:30

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z geografii
Prowadzący: Grażyna Kaproń, Zdzisław Nowak
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/31
  06.05.2017, godz. 12:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa
Prowadzący: Waldemar Zaborski
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/26
  12.05.2017, godz. 15:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego
Prowadzący: mgr Marcin Szewczyk
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/27
  12.06.2017, godz. 17:00-19:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej z muzyki
Prowadzący: P. Kornicz
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/28
  13.05.2017, godz. 10:00-12:15

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Realizacja podstawy programowej w kształceniu zawodowym
Prowadzący: Andrzej Zych
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/29
  24.04.2017, godz. 12:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017.
Prowadząca: Ewa Jaklewicz-Walewicz
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/30
  24.04.2017, godz. 12:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Tytuł: Wdrażanie podstawy programowej 2017. Program wychowawczo-profilaktyczny.

Prowadzący: Mirosław Krężel
Miejsca i terminy:

 • ZCDN Szczecin – VII/43
  30.05.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Świnoujście – VII/44
  29.05.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Myślibórz – VII/45
  31.05.2017, godz. 15:00
 • OZ ZCDN Gryfice – VII/46
  13.06.2017, godz. 15:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

ZCDN