Kontakt

Dyrektorów placówek oświatowych zainteresowanych współpracą w ramach kompleksowego wspomagania prosimy o kontakt z panią Katarzyną Szymańską.

Katarzyna Szymańska
starszy referent ds. kompleksowego wsparcia szkół
w Dziale Rozwoju i Promocji
Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
tel: 91435 06 29
e-mail: wspomaganie@zcdn.edu.pl