Nowości w zbiorach – październik 2017

1603

Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie

Parczewska T. (red.): Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

 

Niniejsza monografia jest zbiorem prac odnoszących się do stanu i istoty współczesnej edukacji przedszkolnej w kontekście przemian kulturowych w Europie i na świecie. Koncentruje się wokół kilku obszarów: dziecka i przedszkola we współczesności oraz w odniesieniu do tradycji, rozważań związanych z rolą, pozycją zawodową i znaczeniem osoby nauczyciela małego dziecka, a także metodycznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji wieku dziecięcego.

Ogrodzka-Mazur E.

Ogrodzka-Mazur E. (red.): Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji
Kraków: Impuls, 2015

 

O przedszkolu jako instytucji a także o kompetencjach nauczyciela wychowania przedszkolnego możemy przeczytać w kolejnym już, ósmym tomie Edukacji małego dziecka – pod tytułem Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji. Publikacja Oficyny Wydawniczej IMPULS pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik i Aleksandry Minczanowskiej to nie tylko źródło wiedzy na temat funkcjonowania przedszkoli, organizacji samej instytucji, warunków niezbędnych do spełnienia oraz kadry, ale również zbiór interesujących tekstów dotyczących kompetencji samych nauczycieli i dzieci. Tym samym publikacja jest nieocenioną pomocą dla dyrektorów placówek, zatrudnionej tam kadry, rodziców, studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

Naprawa R., Tanajewska A., Mach, C.: Rosnę radośnie. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych

Naprawa R., Tanajewska A., Mach, C.: Rosnę radośnie. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych
Gdańsk: Harmonia, 2013

 

Publikacja ta z pewnością będzie cennym narzędziem w codziennej pracy nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi z obniżoną normą intelektualną i trudnościami w nauce. Książka okaże się pomocna podczas tworzenia programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka pięcio-, sześcioletniego.

Jeżewska-Krasnodębska, E. (red.): Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty Kraków: Impuls, 2017

Jeżewska-Krasnodębska, E. (red.): Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty
Kraków: Impuls, 2017

 

Diagnoza i terapia są ważnym tematem w dyskursie pomagania, wspierania rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do logopedii, pedagogiki czy psychologii. Treścią niniejszej publikacji są zagadnienia diagnozy i terapii w pracy logopedy i nauczyciela-terapeuty, co porządkuje niejako i ogranicza zakres podjętych rozważań. Zarówno logopeda, jak i nauczyciel/terapeuta są specjalistami, których działania pomocowe regulowane zapisami prawa wpisują się w działania szkoły i oświatowego systemu pomocy. Mimo znaczącego dorobku w logopedii i terapii pedagogicznej wciąż pojawiają się nowe przestrzenie analiz teoretycznych i badań empirycznych, podkreślające relację teorii z praktyką. Podjęte w książce dyskursy są udziałem osób tworzących naukę, ale też praktyków, co stanowi o wartości i zróżnicowaniu treściowym publikacji.

Petrie P.: Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej

Petrie P.: Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
Poznań: Zysk i S-KA, 2013

 

Relacje stanowią istotę pracy z dziećmi i młodzieżą w różnego rodzaju instytucjach: żłobkach, przedszkolach, świetlicach, szkołach i domach dziecka. Ten praktyczny przewodnik uczy budowania relacji przez efektywną komunikację z dziećmi oraz dorosłymi w zgodzie z zasadami pedagogiki społecznej.

Książka omawia komunikację werbalną i niewerbalną, empatię, rozwiązywanie konfliktów i pracę w grupach. Wyjaśnia, na czym polega komunikacja holistyczna, w której używa się głowy, rąk i serca, tłumaczy, jak rozpoznać emocjonalne, poznawcze i praktyczne potrzeby dziecka. Uczy także rozróżniać sferę osobistą, zawodową i prywatną w pracy pedagoga. Książka może być używana indywidualnie i w grupach. Zawiera ćwiczenia, propozycje tematów do refleksji i dyskusji w grupie oraz sugestie obserwacji. Jest znakomitym źródłem porad i pomysłów dla wszystkich ludzi zajmujących się wychowaniem dzieci.

Schab L.M.: Lęk i zamartwianie się u nastolatków. Poradnik z ćwiczeniami. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017

Schab L.M.: Lęk i zamartwianie się u nastolatków. Poradnik z ćwiczeniami.
Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017

 

Mniej więcej jeden na trzech nastolatków zmaga się z uczuciem niepokoju, strachu i napadami paniki. Kołatanie serca, pocenie się, drżenie ciała, bóle brzucha to tylko niektóre z objawów towarzyszące tym stanom. W okresie dojrzewania są one najbardziej powszechne, ponieważ w sferze fizycznej, emocjonalnej i psychicznej dochodzi wówczas do wielu zmian. Jeśli nastolatkowie nie znajdą sposobu na poradzenie sobie z lękiem, wraz z wiekiem ten stan może się pogorszyć i przejąć kontrolę nad ich życiem. Praktyczny podręcznik radzenia sobie z lękiem dla nastolatków pokazuje, jak opanować uczucie lęku i położyć kres zamartwianiu się. Pomaga wypracować pozytywny obraz samego siebie i rozpoznać niespokojne myśli. Zawiera opis technik, które nastolatkowie mogą stosować samodzielnie lub z pomocą psychologa. Podręcznik oferuje również wskazówki, jak szukać dodatkowego wsparcia, jeśli okaże się to konieczne.

Hawkins D.R.: Siła czy moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania Warszawa: Virgo, 2010

Hawkins D.R.: Siła czy moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania
Warszawa: Virgo, 2010

 

Książka daje nam nie tylko nowe zrozumienie ludzkiej podróży we wszechświecie, ale też pokazuje nam miejsce, w którym my sami i nasi bliźni znajdujemy się na drabinie duchowego oświecenia oraz odnośnie naszej własnej, osobistej podróży do stania się tym, kim moglibyśmy się stać. Opisany w książce rozkład poziomów mocy w relacjach ludzkich odsłania niezwykłe rozróżnienie między mocą a siłą oraz ich odpowiednimi jakościami. Ta anatomia świadomości oddaje kształt całej ludzkiej kondycji, pozwalając na wykorzystanie obszernej analizy emocjonalnego i duchowego rozwoju jednostek, społeczeństw i rasy ludzkiej w ogóle.

Gallagher K.: Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010

 

Poradnik dla nauczycieli, którzy szukają sposobów na przekonanie swoich uczniów do czytania. Autor książki – doświadczony nauczyciel – stworzył metodę, która pomaga polonistom w dyskretnym i skutecznym kształtowaniu aktywnych postaw czytelniczych. Ćwiczenia zawarte w książce: umiejętnie wskazują uczniom pułapki stojące przed niewprawnym czytelnikiem, kształtują umiejętność rozumienia czytanego tekstu, motywują uczniów do codziennej lektury. Książka została przygotowana tak, by można ją było bez trudu wykorzystać podczas pracy w szkole. Zawarte w publikacji krótkie zestawy ćwiczeń należy stosować w trakcie lekcji jako rozgrzewające przerywniki, które stopniowo przemieniają uczniów w świadomych czytelników.

Łukasik J. M. (red.): Rozwój nauczyciela od wczesnej do późnej dorosłości Kraków: Impuls, 2017

Łukasik J. M. (red.): Rozwój nauczyciela od wczesnej do późnej dorosłości
Kraków: Impuls, 2017

 

Książka Rozwój nauczyciela od wczesnej do późnej dorosłości podejmuje zagadnienia specyfiki pracy nauczyciela przez pryzmat jego profesjonalizmu i rozwoju zawodowego. Szkolna rzeczywistość ujęta w formalnoprawne ramy wyznacza każdemu nauczycielowi konkretne funkcje i zadania. Analizując te najbardziej aktualne, można powiedzieć, że preferuje się model nauczyciela o rozszerzonym profilu zawodowym i otwartym podejściu do wykonywanych zadań. Aby im sprostać, nauczyciel musi ustawicznie się doskonalić, rozwijać, poddawać refleksji codzienną rzeczywistość i szukać nowych rozwiązań. A robi to po to, aby łatwiej wchodzić w sytuacje edukacyjne, które z jednej strony są oczywiste, a z drugiej jeszcze nieznane. Zmieniające się sytuacje zawodowe stawiają nauczycieli przed koniecznością ciągłego uczenia się nowych zachowań.

Chłodna-Błach I.: Od paidéi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016

Chłodna-Błach I.: Od paidéi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę
Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016

 

Analizy przedstawione w niniejszej rozprawie stanowią inspirującą propozycję, nadającą się do zastosowania na gruncie współczesnych badań dotyczących problematyki związanej z kulturą. Celem analiz jest ukazanie filozoficznych i antropologicznych podstaw sporu o kulturę, zwłaszcza w perspektywie sporu o kulturę wysoką i kulturę niską. Perspektywa metafizyczno-antropologiczna zaproponowana w książce ukazuje oryginalny projekt filozoficznego wyjaśniania kultury wysokiej jako analogicznego zwieńczenia kultury w ogóle.

Bevere J., Bevere L.: Historia małżeństwa Ustroń: Szaron, 2016

Bevere J., Bevere L.: Historia małżeństwa
Ustroń: Szaron, 2016

 

Małżeństwo jest wieczne. To przymierze, które łączy jednego mężczyznę z jedną kobietą. Ten splot czyni obydwoje silniejszą, szlachetniejszą i bardziej dynamiczną ekspresją tego, do czego zostali stworzeni. Czują się lepiej razem niż osobno. Ceremonia zaślubin to zaledwie początek. To wejście na drogę budowania szczęśliwego życia. Każdy wybór i działanie zostały zaprojektowane tak, aby konstruować życie, które reprezentuje ich związek.

Dimsdale J.E.: Psychologia zła. Jak Hitler omamił umysły Warszawa: Wydaw. RM, 2017 

Dimsdale J.E.: Psychologia zła. Jak Hitler omamił umysły
Warszawa: Wydaw. RM, 2017

Psychologia zła zabiera czytelnika w trudną podróż, której celem jest zrozumienie zła w jego ekstremalnej postaci. Jeszcze przed zakończeniem drugiej wojny światowej psychiatrzy i psycholodzy podejmowali próby przybliżenia sposobu myślenia przywódców Trzeciej Rzeszy. Gdy bitewny kurz opadł i alianci przystąpili do osądzenia zbrodniarzy wojennych w międzynarodowym procesie w Norymberdze, psychiatra Douglas Kelley oraz psycholog Gustave Gilbert podjęli próbę zrozumienia sposobu postrzegania rzeczywistości przez nazistów. W tym celu posługiwali się m.in. wywiadami psychiatrycznymi i testami na inteligencję. Nigdy wcześniej ani później tak szczegółowemu badaniu nie poddano tak wielu zbrodniarzy, którzy doprowadzili do ludobójstwa na masową skalę.

Autor książki korzysta ze swojego doświadczenia zdobytego podczas wielu lat praktyki naukowej w dziedzinie psychiatrii oraz postępów, jakie dokonały się w medycynie, psychologii i neurobiologii od czasu zakończenia drugiej wojny światowej. Jeszcze raz analizuje informacje pozyskane w Norymberdze, żeby z bliska przyjrzeć się czterem zbrodniarzom wojennym: Robertowi Leyowi, Hermannowi Göringowi, Juliusowi Streicherowi oraz Rudolfowi Hessowi. Prezentuje świeże spojrzenie na naturę zła i współczesne próby jego zrozumienia.

Śledzianowski J.: Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci Kielce: Wydaw. Jedność, 2017

Śledzianowski J.: Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci
Kielce: Wydaw. Jedność, 2017

 

Problem samobójstwa w Polsce dotyka ponad sześciu tysięcy ofiar rocznie. Niniejsza książka jest wnikliwym opracowaniem naukowym dedykowanym psychologom, socjologom i wszystkim, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, by potrafili ustrzec młodych ludzi przed niekontrolowanymi zachowaniami wobec własnego życia i zdrowia. Praca zawiera szeroki kontekst historyczny oraz wnosi istotny wkład w niegasnącą debatę na temat praw człowieka do życia (postawa pro-life) albo do dobrowolnej śmierci (zwolennicy eutanazji).

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych Wydawnictw
Opracowanie: Roma Stefanowicz