Spotkanie: Jedna historia. Ile pamięci? Polacy i Niemcy w sporze o interpretacje przeszłości

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Robertem Trabą, współorganizowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Tygodnik „Polityka”, Książnicę Pomorską w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Stowarzyszenie Instytut Studiów Polsko-Niemieckich w Szczecinie.

Wyniki I etapu XII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych

Prezentujemy wyniki XII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Pomoc psychologiczna dla nauczycieli

W związku z trudną i stawiającą nowe wyzwania przed nauczycielami sytuacją związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego uruchamiamy dla Państwa pomoc psychologiczną, której udzielać będzie Hanna Załuska – psycholożka i terapeutka.

Warsztaty: Opiekun aktywnego samorządu uczniowskiego

Współczesna, demokratyczna i samorządna szkoła to miejsce sprzyjające kształceniu i rozwijaniu wielu kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów. Jedną z pozalekcyjnych form, która urzeczywistnia cele edukacyjne, jest współuczestniczenie w podejmowaniu i realizowaniu decyzji i działań ważnych dla społeczności szkolnej.

Kodowanie na wczesnych etapach edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Kodowanie”, które odbędą się 2 marca, w godzinach 15.00–18.15, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach. Warsztaty są adresowane do nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia będą koncentrowały się na ćwiczeniach dotyczących umiejętności myślenia algorytmicznego i kodowania przy wprowadzaniu liter i sylab oraz umiejętności myślenia kreatywnego i strategicznego.
sala warsztatowa

Szkolenie: Depresja a depresyjność młodzieńcza

2 kwietnia odbędzie się szkolenie, którego głównym celem będzie poszerzenie wiedzy z zakresu okresu rozwojowego w kontekście możliwości wystąpienia u młodych ludzi depresji. Omówione zostaną...

Liceum czy szkolnictwo zawodowe?

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Liceum czy szkolnictwo zawodowe? Informacje o gałęziach gospodarki na przykładzie branży energetyczno-transportowej”, które odbędzie się 15 marca, w godzinach 15.00–16.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Agnieszka Kacała – nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego.

Warsztaty wprowadzające dla wolontariuszy „Wolontariat w pierwszych krokach”

Polecamy Państwa uwadze bezpłatne szkolenie wprowadzające dla wolontariuszy „Wolontariat w pierwszych krokach”, którego organizatorem jest Stowarzyszenia Polites.
ZCDN grafika

III wojewódzka neurokonferencja dla nauczycieli „Zmysł Udziału”

Zapraszamy na III bezpłatną wojewódzką neurokonferencję dla nauczycieli "Zmysł udziału", której tematem przewodnim będą neurouzależnienia.
ZCDN