Co będzie po końcu edukacji? Dowiesz się tego z nowego numeru „Refleksji”!

311

Co nastąpi po końcu edukacji? Nawet jeśli nie nadchodzi „piękna katastrofa”, to chyba trzeba się przygotować na reformowanie dydaktyczno-wychowawczych praktyk. Pandemia i wojna – te dwa doświadczenia zmieniają perspektywy kształcenia. Po lekturze artykułów zamieszczonych w numerze można dojść do wniosku, że mamy w czym wybierać: pedagogika emancypacyjna, posthumanistyka czy edukacja wielokulturowa stanowią tylko niektóre z dostępnych teorii czy nurtów edukacyjnych.

Jak głosi znana sentencja: nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia. Dzisiaj – może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – uderza ona swoim przesłaniem.

W wywiadzie numeru, którego tym razem udzielił nam prof. Tadeusz Sławek, można między innymi przeczytać: „To, co ma miejsce w szkole, musi być zaplanowane, kontrolowane, ustalone, jak wszelkie programy, listy lektur czy plany lekcji. To, co poza szkołą, z reguły ma wszelkie cechy przypadkowości; kiedy na naszej drodze wyrastają kolejne problemy, musimy coś z nimi zrobić, podjąć ryzyko ich przezwyciężenia, jakoś sobie poradzić”. Autor tych słów – literaturoznawca, eseista, poeta, tłumacz literatury angielskiej, a przede wszystkim uznany nauczyciel akademicki – postuluje „od-uczanie (się)”, czyli odchodzenie od rygorów oświatowych nakazów i zakazów, dialogowanie wewnątrz oraz na zewnątrz szkolnych mikrospołeczności, egalitaryzowanie edukacji. To paradoks, ale im dalej jesteśmy od szkoły, tym bliżej znajdujemy się jej fundamentalnych idei: wolności, równości, wspólnotowości.

Co zatem będzie po końcu edukacji? Nawet jeśli nie nadchodzi „piękna katastrofa”, to chyba trzeba się przygotować na reformowanie dydaktyczno-wychowawczych praktyk. Pandemia i wojna – te dwa doświadczenia zmieniają perspektywy kształcenia. Po lekturze artykułów zamieszczonych w numerze można dojść do wniosku, że mamy w czym wybierać: pedagogika emancypacyjna, posthumanistyka czy edukacja wielokulturowa stanowią tylko niektóre z dostępnych teorii czy nurtów edukacyjnych. Są one także, jak mówi prof. Sławek, przejawami „od-uczania (się)”.

Zachęcamy do sięgnięcia po teksty popularyzujące wiedzę naukową, publicystykę oraz felietony nauczycielskie, które jak zwykle napisali współpracujący z nami badacze/badaczki z różnych obszarów naukowych (pedagogiki społecznej, filozofii wychowania, pedagogiki krytycznej), a także nauczycielki/nauczyciele specjalizujący się w dydaktyce języków obcych, wykorzystywaniu mediów w edukacji czy terapii pedagogicznej.

Przypominamy, że w wersji papierowej „Refleksje” są dostępne w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie. Wersję cyfrową można pobrać ze strony: www.refleksje.zcdn.edu.pl.

Zapraszamy do lektury!