Co można znaleźć w Kalejdoskopie?

343

Tom pod tytułem Kalejdoskop. Współczesne pojęcia pedagogiczne, który został wydany z okazji jubileuszu 30-lecia Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”, zawiera artykuły dotyczące przemian zarówno teorii, jak i praktyk pedagogicznych w zmieniającej się przestrzeni edukacji szkolnej na wszystkich etapach kształcenia.

Redaktorzy książki, prof. Maria Czerepaniak-Walczak i dr Sławomir Iwasiów, tak piszą o książce we wstępie: „Wszelkiego rodzaju przesunięć, transformacji i przeobrażeń – przede wszystkim w zakresie edukacji – dotyczy Kalejdoskop. Zebraliśmy tutaj teksty naukowe i popularnonaukowe drukowane w latach 2015–2020 na łamach Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” – czasopisma dla nauczycieli (i tworzonego w środowisku oświatowo-pedagogicznym), które ukazuje się nieprzerwanie od 1991 roku w Szczecinie (…). Większość artykułów miała swój pierwodruk w rubryce Wokół pojęć pedagogicznych, stąd też zdecydowaliśmy się na quasi-słownikowy układ tomu”.

Każdy nauczyciel i każda nauczycielka znajdą w tej książce temat odpowiedni dla swoich zainteresowań pedagogicznych. Można tutaj poczytać między innymi o takich zagadnieniach, jak: kreatywność, kultura szkoły, odpowiedzialność, dialog czy niepełnosprawność. Autorkami i autorami tekstów są i czynni zawodowo nauczyciele, i akademicy reprezentujący nauki społeczne i humanistykę.

Książka została wydana w kooperacji Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest dostępna bezpłatnie zarówno w wersji papierowej (w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie oraz w Oddziale Zamiejscowym w Gryficach), jak i cyfrowej (do pobrania).

Kalejdoskop. Współczesne pojęcia pedagogiczne (PDF)
Link do pliku MOBI
Link do pliku EPUB