Dyrektor jako pracodawca – procedura oceny pracy nauczyciela i pracownika samorządowego

485

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Dyrektor jako pracodawca – procedura oceny pracy nauczyciela i pracownika samorządowego”, które odbędzie się 16 marca, w godzinach 12.30–15.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Wierzba – nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej szkół podstawowych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) zadania i obowiązki nauczyciela, które podlegają ocenie. Przedstawiona zostanie przykładowa procedura oceny pracy nauczyciela. Przeanalizowane zostaną zasady, które towarzyszą dokonywaniu oceny pracownika samorządowego, oraz przykładowy regulamin oceny pracownika samorządowego.

Szkolenie: Dyrektor jako pracodawca – procedura oceny pracy nauczyciela i pracownika samorządowego
Zakres tematyczny:
Kryteria oceny pracy nauczyciela. Procedura oceny pracy nauczyciela. Zasady oceny pracownika samorządowego. Regulamin oceny pracownika samorządowego.
Termin:
16 marca, godz. 12.30–15.30
Prowadząca: Beata Wierzba
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/K/14.