Edukacja hybrydowa. O wariantach edukacji (post)pandemicznej czytaj w najnowszym numerze „Refleksji”

553

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób patrzenia na cywilizację XXI wieku. Zmieniła także szkołę. Z doświadczeń, obserwacji i badań wynika dość jasno, że mamy za sobą chyba najtrudniejszą w ostatnich dekadach sytuację kryzysową, która pokazała, jak bardzo ważną rolę, nie tylko edukacyjno-wychowawczą, ale także społeczną, pełni szkoła na wszystkich etapach kształcenia.

O nauczaniu w trakcie pandemii mówi w tym numerze bohaterka wywiadu, Joanna Nowakowska, nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce. Jej relacja, niepozbawiona osobistego zabarwienia, ma cechy uniwersalne. Nauczycielki i nauczyciele od ponad roku mierzą się z wieloma trudnościami: brakami sprzętowymi, uzupełnianiem kompetencji z obszaru technologii cyfrowych, ale przede wszystkim z przemęczeniem i natłokiem obowiązków. „Lockdown to nie wakacje” – konstatuje Kobyłkowska Nauczycielka Roku 2020.

Oczywiście na pandemię – i związane z nią transformacje społeczne – trudno patrzeć jedynie przez pryzmat kryzysu czy katastrofy. Wielu badaczy i praktyków edukacji wymienia jednym tchem pozytywne aspekty: uczenie się obsługi nowych narzędzi cyfrowych, kształcenie kompetencji pracy zdalnej, powstawanie nowych nawyków i metod dydaktycznych, a także – co może być zapowiedzią zmian w szkole przyszłości – poluzowanie pewnych rygorów instytucjonalnych współczesnej oświaty. Czy będziemy (się) uczyli zdalnie, czy hybrydowo? A może w pełni stacjonarnie? Niezależnie od odpowiedzi na te pytania można z dużym przekonaniem stwierdzić, że doświadczenia minionego roku zostaną z nami na dłużej.

Zachęcamy do czytania najnowszego numeru „Refleksji” 3/2021 – Edukacja hybrydowa.

Bezpłatne egzemplarze papierowe czekają na Państwa w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej (boczne wejście siedziby ZCDN-u w Szczecinie). Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00.