„Edukacyjne galaktyki Lema”. Konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema

707

Serdecznie zapraszamy na konferencję online z okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema „Edukacyjne galaktyki Lema”, która odbędzie się 15 października. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia prelegenci nie tylko zinterpretują twórczość autora „Solaris”, ale także przybliżą jego postać poprzez prywatne wspomnienia oraz poprowadzą uczestników śladami pisarza w Szczecinie.

Program konferencji „Edukacyjne galaktyki Lema”

15.00 –15.15 – Otwarcie konferencji
15.15–16.00 – Galaktyka historyczna: „Wątki autobiograficzne w twórczości Stanisława Lema”, dr hab. Agnieszka Gajewska, prof. UAM
16.00 –16.45 – Galaktyka regionalna: „Lem w Szczecinie”, Przemysław Głowa
16.45–17.30 – Galaktyka polonistyczna: „Bliższe spotkania ze Stanisławem Lemem”, prof. Andrzej Sulikowski
17.30–17.45 Podsumowanie konferencji

Termin: 15 października, godz. 15.00–17.45

Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do osób zarejestrowanych za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/17.

Dla uczestników konferencji przygotowane zostały pakiety materiałów dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć na różnych etapach edukacyjnych.

Informacje o prelegentach:

dr hab. Agnieszka Gajewska, prof. UAM – pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, literaturoznawczyni, autorka książek Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema (2016) oraz Hasło: feminizm (2008). Redaktorka naukowa antologii przekładów Teorie wywrotowe. Przez jedną kadencję kierowała podyplomowymi gender studies na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest sekretarzem naukowym Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM.

Przemysław Głowa – szczeciński przewodnik miejski. Współpracuje z ważniejszymi instytucjami kultury oraz organizacjami samo- i pozarządowymi. Prowadzi wykłady z etnografii, historii sztuki i miasta Szczecin. Jest współtwórcą wielu szczecińskich tras turystycznych i współautorem wydawnictwa Zrób to w Szczecinie.

Prof. Andrzej Sulikowski – krytyk literacki i historyk literatury. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1992 roku uzyskał habilitację na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował tam do roku 1996, gdy objął posadę w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa) Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2005 przebywał w Stanach Zjednoczonych, głównie w Filadelfii, gdzie badał twórczość Tomasza Mertona. Nawiązał także kontakty z Columbia University w Nowym Jorku. Publikował na łamach licznych pism kulturalnych i literackich, w tym „Tygodnika Powszechnego”, „Twórczości” i „Znaku”. Pisał też teksty dla Radia Wolna Europa.