Egzamin ósmoklasisty z historii – sylabus

251

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze strukturą arkusza egzaminacyjnego, typami zadań egzaminacyjnych i budową testu sprawdzającego znajomość podstawy programowej z historii. Poznają również sposoby tworzenia własnych zadań o charakterze egzaminacyjnym.

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się na szkolenie za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/16