„Gry edukacyjne – sposobem na zaangażowanie ucznia”

727

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek XV
„Gry edukacyjne – sposobem na zaangażowanie ucznia”

Gościem XV odcinka „Nasłuchu pedagogicznego” jest Zofia Fenrych – doktor historii, główna specjalistka Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, z którą rozmawiamy między innymi o możliwościach i korzyściach  płynących z wykorzystywania gier edukacyjnych w czasie lekcji – zarówno w formie tradycyjnej (gier planszowych, materiałów drukowanych), jak i aplikacji komputerowych. Słuchacze dowiedzą się również, jakie kompetencje uczniów mogą być kształtowane podczas pracy zespołowej.

Inspiracją do rozmowy stał się materiał edukacyjny Mój Rówieśnik. Losy obywateli polskich w czasie II wojny światowej dostępny w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej

Rozmowę przeprowadził Andrzej Dąbrowski.

Zofia Fenrych –  doktor historii, główna specjalistka Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie wspomagająca nauczycieli w zakresie uczenia najnowszej historii Polski, twórczyni materiałów edukacyjnych, współautorka gry edukacyjnej Polskie Państwo Podziemne.