Historia i teraźniejszość – podstawa programowa i sposoby realizacji przedmiotu

242

Serdecznie zapraszamy 25 czerwca do udziału w szkoleniu online „Historia i teraźniejszość – podstawa programowa i sposoby realizacji przedmiotu”, podczas którego dokonana zostanie analiza treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotu historia i teraźniejszość. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami realizacji treści z podstawy programowej przedmiotu, materiałami dydaktycznymi do dyspozycji nauczyciela oraz dostępną obudową dydaktyczną.

Zakres tematyczny: Analiza treści nauczania zapisanych w podstawie programowej z uwzględnieniem sposobów jej realizacji. Tworzenie przykładowych rozkładów treści nauczania. Podręcznik do wspomagania nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość – dyskusja z autorem. Baza materiałów dydaktycznych do dyspozycji nauczyciela przedmiotu.

Szkolenie: Historia i teraźniejszość – podstawa programowa i sposoby realizacji przedmiotu
Termin: 25 czerwca, godz. 10.00–13.00
Prowadząca: Anna Kowalczyk
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/36.