Indywidualizacja nauczania – dlaczego jest potrzebna szkole? Piszemy o tym w najnowszym numerze „Refleksji”!

409

Indywidualizacja nauczania pojawia się na naszych łamach jako temat przewodni nieprzypadkowo. Większość dyskusji nad kształtem edukacji dotyczy takich zagadnień, jak tworzenie kultury szkoły, stosowanie nowoczesnych metod uczenia (się) czy przewartościowanie sposobów weryfikacji i oceniania pracy uczennic/uczniów. Wszystkie te problemy, jak i wiele innych, można rozważać przez pryzmat indywidualizacji nauczania, która w takiej perspektywie jest nie tylko chwytliwym hasłem z obszaru polityki oświatowej, ale przede wszystkim stanowi wyraz nowocześnie pojmowanej filozofii edukacji.

O tej problematyce mówi między innymi w wywiadzie numeru profesor Dorota Klus-Stańska z Uniwersytetu Gdańskiego, która w swoich badaniach porusza zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty współczesnej dydaktyki.

Warto zwrócić uwagę na publikowane w tym numerze artykuły popularnonaukowe –  wprowadzające do tematyki indywidualizacji – jak i publicystykę nauczycielską, dzięki której można lepiej poznać różne punkty widzenia praktykujących nauczycielek/nauczycieli na edukację i oświatę.

Zachęcamy do lektury!

Jednocześnie warto wspomnieć, że „Refleksje” są dostępne w dwóch wersjach: cyfrowej do pobrania ze strony www.refleksje.zcdn.edu.pl oraz papierowej, którą można odebrać osobiście w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie.