Jak teorie pedagogiczne wspierają nauczanie i wychowanie?

980

O zróżnicowaniu szkolnej przestrzeni edukacyjnych teorii/praktyk mówią i piszą w tym numerze nasi eksperci, naukowcy, nauczyciele. W wywiadzie z dr. Piotrem Zańką z Uniwersytetu Warszawskiego można przeczytać o idei edukacji pozaformalnej, która stanowi jeden z prawdopodobnych kierunków rozwoju wszelkich działań oświatowych. Z kolei Bogdan Chęć, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie, opowiada o problemach psychologicznych, z jakimi zarówno jego uczniowie, jak i kadra muszą się zmagać podczas miesięcy nieprzewidzianej izolacji społecznej. Dr Agnieszka Olczak pisze o konieczności znalezienia „złotego środka” wśród współczesnych teorii pedagogicznych – jedne z nich kładą nacisk na kontrolę i porządek w przestrzeni szkolnych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, inne dają nieograniczoną swobodę wszystkim podmiotom procesu nauczania.
Poza tym warto zwrócić uwagę na artykuły publikowane w dziale „Opinie, refleksje, doświadczenia”, gdzie wypowiadają się czynni zawodowo nauczyciele – i początkujący, i z wieloletnim doświadczeniem, a także na felietony, recenzje, informacje.

„Refleksje” 2021, nr 2 – NURTY WYCHOWANIA