Jak wykorzystać walory przyrodnicze Doliny Dolnej Odry do celów edukacyjnych?

206

Zapraszamy nauczycieli przyrody, biologii, geografii oraz edukacji wczesnoszkolnej do udziału w wycieczce edukacyjnej „Poznajemy walory przyrodnicze oraz infrastrukturę turystyczno-edukacyjną Doliny Dolnej Odry”, która odbędzie się w 21 maja, w godzinach 8.00–19.00. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem warsztatów realizowanych w ramach wycieczki, które poprowadzą specjaliści z ZPK oraz ZCDN-u, będzie między innymi:
– poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Doliny Dolnej Odry oraz nowej infrastruktury turystyczno-edukacyjnej zbudowanej na tych terenach,
– doskonalenie umiejętności planowania i realizowania przyrodniczo-kulturowych zajęć terenowych z wykorzystaniem zasobów terenów Doliny Dolnej Odry.

Ramowy program i harmonogram wycieczki „Poznajemy walory przyrodnicze
oraz infrastrukturę turystyczno-edukacyjną Doliny Dolnej Odry”
8.00 –  zbiórka na parkingu Wydziału Nauk Społecznych (ul. Krakowska 71-79, Szczecin), przejazd autokarem ze Szczecina do Siekierek
10.00 – pobyt w Siekierkach: zwiedzanie muzeum, cmentarza i mostu, poznawanie roślinności i zwierząt Doliny Dolnej Odry
12.00 – pobyt w Starym Kostrzynku: obserwacje z punktu widokowego, poznawanie roślinności muraw kserotermicznych
13.00 – przerwa w Osinowie (możliwość zakupienia obiadu)
14.30 – Wrzosowiska Cedyńskie: poznawanie roślinności, krajobrazu i utworów polodowcowych
15.30 – wieża widokowa w Cedyni: poznawanie krajobrazu i utworów polodowcowych
17.00 – platforma widokowa w Widuchowej: poznawanie krajobrazu i utworów polodowcowych
18.00 – wyjazd do Szczecina
19.00 – powrót do Szczecina

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w wycieczce prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/29.
Forma bezpłatna
Ze względów organizacyjnych liczba uczestników została ograniczona do 30 osób.