Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym

295

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawami prawnymi kształtowania kompetencji kluczowych oraz charakterystyką kompetencji kluczowych. Poznają sposoby kształtowania kompetencji kluczowych w nauce zawodu, a także metody nauczania wspomagające kształtowanie kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym.

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się na szkolenie za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/G/6.