Konferencja „Człowiek a dynamiczne zmiany na rynku pracy”

723

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Człowiek a dynamiczne zmiany na rynku pracy”, która odbędzie się online 4 marca, w godz. w godz. 12.00–14.30.

Program konferencji:
12.00–12.15 – Rejestracja uczestników
12.15–12.25 – Otwarcie konferencji – Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Agnieszka Kacała, nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
12.25–12.40 – Zintegrowany System Kwalifikacji odpowiedzią na zmiany na rynku pracy – Hanna Rojek, Dariusz Sikorski, Instytut Badań Edukacyjnych
12.40–13.00 – Fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej – Dariusz Trzciński, prezes GT Rail Sp. z o. o.
13.00–13.20 – Sylwetka pracownika na rynku usług pocztowych – Krzysztof Heljak, dyrektor Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego w Szczecinie
13.20–13.30 – Przerwa
13.30–13.50 – Zmiany na rynku pracy na przykładzie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. – Ewa Chmielewska, pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
13.50–14.10 – Szkoła a zmiany na rynku pracy – Paweł Masłowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie
14.10–14.30 – Podsumowanie konferencji – Agnieszka Kacała

Termin konferencji: 4 marca, godz. 12.00–14.30
Prelegenci: Agnieszka Kacała, Hanna Rojek, Dariusz Sikorski, Dariusz Trzciński, Krzysztof Heljak, Ewa Chmielewska, Paweł Masłowski

Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/15.