Konferencja online „Dobre praktyki dla poprawy klimatu”

460

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Dobre praktyki dla poprawy klimatu”, która odbędzie się 26 października, w godzinach 14.00–16.00, w trybie zdalnym.

Program konferencji „Dobre praktyki dla poprawy klimatu”
14.00–14.05 – Otwarcie konferencji – Małgorzata Majewska, ZCDN, Danuta Chodyniecka, wiceprezes LOP-u
14.05–14.45 – Klimatyczne ABC, każde dziecko przedszkolne o tym wiedzieć chce – Renata Wiśniewska, ZCDN
14.45–15.10 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony klimatu jako przykład realizacji celów zrównoważonego rozwoju – Agenda 2030, Zdzisław Nowak, ZCDN
15.10–15.40 – Prezentacja pakietu metodycznego „Lekcje z klimatem” – przykłady dobrych praktyk – Małgorzata Majewska, ZCDN
15.40–16.00 – Wystąpienie i podsumowanie konferencji – Danuta Chodyniecka, LOP

Konferencja: Dobre praktyki dla poprawy klimatu
Termin: 26 października, godz. 14.00–16.00
Koordynatorka:
Małgorzata Majewska
Prelegenci: Renata Wiśniewska, Zdzisław Nowak, Małgorzata Majewska, Danuta Chodyniecka
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/18.