Konferencja online „Obchody Międzynarodowego Roku Warzyw i Owoców”

282

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Obchody Międzynarodowego Roku Warzyw i Owoców”, która odbędzie się 23 listopada, w godzinach 15.00–19.00, w trybie zdalnym.

Program konferencji „Obchody Międzynarodowego Roku Warzyw i Owoców
15.00–14.05 – Otwarcie konferencji – Urszula Pańka, dyrektorka ZCDN-u
15.05–15.45 – Ocean warzyw, morze owoców  – bezmiar składników bioaktywnych – prof. Joanna Sadowska, ZUT
15.45–16.30 – Styl życia i trendy żywieniowe – problemy zdrowotne XXI wieku – prof. Ewa Rębacz-Maron, US
16.30–17.00 – Cele i zadania Międzynarodowego Roku Owoców i Warzyw – Zdzisław Nowak, ZCDN
17.00–17.45 – Warzywa i owoce w edukacji przyrodniczej i biologicznej, przykłady dobrych praktyk – Anna Mikuś, Szkoła  Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich
17.45–18.30 – Prezentacja propozycji i rozwiązań metodycznych w edukacji biologicznej
i zdrowotnej dotyczącej warzyw i owoców
– Małgorzata Majewska, ZCDN
18.30–18.45 – Dyskusja, uwagi i dzielenie się rozwiązaniami w praktyce szkolnej
18.45–19.00 – Podsumowanie konferencji – Małgorzata Majewska, Zdzisław Nowak

Konferencja: Obchody Międzynarodowego Roku Warzyw i Owoców
Termin: 23 listopada, godz. 15.00–19.00
Koordynatorka:
Małgorzata Majewska
Prelegenci: prof. Joanna Sadowska, prof. Ewa Rębacz-Maron, Zdzisław Nowak, Anna Mikuś, Małgorzata Majewska
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/6.