Konferencja online: Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja w szkole – rola wychowawcy w edukacji antydyskryminacyjnej

495

W związku z sytuacją w Ukrainie oraz ogromną liczbą uchodźców, którzy każdego dnia przybywają do Polski, a także decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyjmowaniu dzieci z terenów objętych wojną do szkół, umiejętność przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji stanie się niezwykle ważną kompetencją. Przed nauczycielami pojawi się wyzwanie związane z zapewnieniem takiej atmosfery w klasie, by nikt nie poczuł się źle traktowany.
Podczas konferencji organizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli dowiedzą się Państwo, jak rozpoznawać i przeciwdziałać dyskryminacji w szkole i jaką rolę w edukacji antydyskryminacyjnej odgrywa wychowawca, a także co zrobić, żeby nikt nie czuł się w szkole obco.

Plan konferencji: Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja w szkole – rola wychowawcy w edukacji antydyskryminacyjnej

15.00–15.15 – Przywitanie uczestników
15.15–16.00 – Łańcuch dyskryminacji jako podstawowy mechanizm przyczyniający się do nierównego traktowania, Małgorzata Jonczy-Adamska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
16.00–16.30 – Rola wychowawcy w edukacji antydyskryminacyjnej, Renata Majewska, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
16.30–17.15 – Co uczynić, by dzieci i młodzież nie czuły się obco w szkole?, Bernadetta Białek, Szkoła Podstawowa nr 25 w Zabrzu, Centrum Edukacji Obywatelskiej
17.15–17.30 – Podsumowanie konferencji

Termin: 30 marca, godz. 15.00–17.30
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób zarejestrowanych za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/16.

Informacje o prelegentkach

Bernadetta Białek – nauczycielka dyplomowana języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagożka. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 25 w Zabrzu. Od 2011 roku współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka i współautorka materiałów edukacyjnych m.in. w projektach: „W świat z klasą”, „Rozmawiajmy o uchodźcach”, „Poczytajmy”; mentorka w kursach e-learningowych. W pracy nauczycielskiej przyświeca jej zasada: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”; nominowana do Nagrody im. I. Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Małgorzata Jonczy-Adamska – członkini-założycielka i członkini zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Psycholożka, pedagożka, trenerka równościowa i antydyskryminacyjna. Trenerka w programie „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?” wdrażanym w szkołach podstawowych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Autorka projektów i scenariuszy zajęć dotyczących równości i różnorodności, adresowanych do osób nauczycielskich, dzieci i młodzieży. Współautorka raportów Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, m.in. „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” (red. K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski), TEA, Warszawa 2015.

Renata Majewska – nauczycielka konsultantka ds. wychowania w ZCDN-ie