Konferencja „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z COVIDEM w tle”

820

ZCDN wraz z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z COVIDEM w tle”, która odbędzie się online 20 kwietnia, w godzinach 10.00–13.30. Wydarzenie skierowane jest do: samorządowców, przedstawicieli administracji rządowej, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli.

Program konferencji obejmuje wystąpienia:

  1. Wprowadzenie do konferencji – Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
  2. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w województwie zachodniopomorskim – Jerzy Kotlęga, Pełnomocnik Marszałka ds. Oświaty
  3. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży
  4. Ochrona zdrowia psychicznego w okresie pandemii oraz po jej zakończeniu – prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole z COVIDEM w tle – dr Magdalena Chęć, Uniwersytet Szczeciński
  6. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” wsparciem osób doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego – dr Shivan Fate, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  7. 7. Program pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeciwdziałający skutkom pandemii COVID – 19 realizowany przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie – Justyna JakubowiczDziduch, dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej
  8. Zachodniopomorskie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli wsparciem pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Urszula Pańka, dyrektorka ZCDN-u w Szczecinie
  9. Podsumowanie – Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa

Istnieje możliwość wcześniejszego zadawania pytań po przesłaniu pisemnie pytań na adres: jkotlega@wzp.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w konferencji, należy dołączyć do wydarzenia za pośrednictwem platformy Akademia KORBANK, poprzez kliknięcie w link: https://zcdn.akademia.korbank.pl/org-zjx-39k.

Zespół organizacyjny: Pełnomocnik Marszałka ds. Oświaty, Wydział Edukacji i Sportu, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.