Konferencja: Pomóż mi zrobić to samemu. Nauczanie, wychowanie i kształtowanie postaw zgodnie z koncepcją Marii Montessori

691

Pomimo upływu lat postać Marii Montessori nieustannie inspiruje i skłania do nowego spojrzenia na dziecko oraz rolę nauczyciela, jaką powinien pełnić w trakcie towarzyszenia młodemu człowiekowi w jego rozwoju.

Podczas konferencji uczestnicy poznają założenia metody Marii Montessori oraz znaczenie autonomii ucznia i roli nauczyciela w procesie edukacyjnym zgodnym z tą metodą. Nauczyciele zapoznają się z koncepcją całościowego podejścia do dziecka, w którym poprzez odpowiednie metody pracy wspierane są działania wychowawcze i kształtowane postawy uczniów. Podczas konferencji przedstawione zostaną także propozycje pomocy edukacyjnych przydatnych w pracy z dziećmi młodszymi.

Program konferencji:
15.00 – Otwarcie konferencji, Anna Godzińska
15.15 – Zrozumieć Montessori, Agata Judkowiak
16.00 – Praca z pomocami edukacyjnymi Montessori, Lidia Widomska
16.45 – Wprowadzenie w świat pedagogiki Marii Montessori, Izabela Tomczyk